hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 (25/01/2019)
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các thành viên kiêm nhiệm đến từ các Sở, ngành liên quan và các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Vạn Lộc cho biết: “Tính đến ngày 31/12/2018, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã (tăng 1,05 tiêu chí/xã so với năm 2017, tăng 2,66 tiêu chí/xã so với năm 2015 và tăng 11,55 tiêu chí/xã so với năm 2010); dự kiến năm 2018 có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 85 xã (đạt tỷ lệ 41,67%); không còn xã dưới 5 tiêu chí, còn 26 xã dưới 8 tiêu chí (giảm 11 xã so với năm 2017); đã có 35 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; huyện Phú Ninh và huyện Duy Xuyên đang hoàn chỉnh, phê duyệt kế hoạch thực hiện huyện NTM vào năm 2020; thành phố Tam Kỳ đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để trình tỉnh thẩm tra và trình Trung ương thẩm định, xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; số liệu sơ bộ thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/năm (tăng 21,404 triệu đồng so với năm 2010) và tỷ lệ hộ nghèo là 7,57% (giảm 16,63% so với năm 2010)”.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Muộn đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, trong năm 2018, đã tích cực tham mưu Thủ trưởng các Sở, ngành trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra, đôn đốc giúp các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình NTM, tham mưu công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã, qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê chưa nghiêm túc nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, một số thành viên chưa đến xã được phân công theo dõi, hoặc không tham gia làm việc với các địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh,...

Mục tiêu thực hiện Chương trình NTM năm 2019: Phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 98 xã (đạt tỷ lệ 48,03%), bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 15 tiêu chí/xã, giảm 12 - 15 xã dưới 8 tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí đã ban hành tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, có thêm 25 - 30 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án hỗ trợ thôn theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ,…

Dịp này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể đối với các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; đồng thời, dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để các thành viên tham gia dự cuộc họp góp ý, thảo luận.

Văn Thưởng

Lượt xem:  847 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/