hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đánh giá hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam” (11/05/2018)
Từ ngày 07 đến ngày 10 /5, tại Quảng Nam diễn ra hội thảo đánh giá hiệu quả sau dự án “Nâng cao năng lực hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam” tại khu vực miền Trung.

Đây là dự án do Cơ quan hợp tác Thái Lan (TICA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tài trợ; Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DNN&V khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Liên minh HTX Việt Nam) là đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ đến các HTX trong khu vực, giai đoạn 2013-2015.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo đã đánh giá lại các kết quả đạt được của Dự án như: năng lực của cán bộ tư vấn hỗ trợ và cán bộ quản lý HTX trong hệ thống Liên minh HTX được nâng lên; hỗ trợ xây dựng 12 HTX mô hình điểm, trong đó có 4 HTX mô hình điểm được hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển; hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu về HTX, quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua trang website…Sau khi đánh giá lại các kết quả dự án, đoàn chuyên gia Thái Lan đã đến thăm, khảo sát thực tế tại 02 HTX mô hình điểm là HTX nông nghiệp Phú Đông (Quảng Nam) và HTX nông nghiệp Phú Hồ (Huế); làm việc với lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế để có cái nhìn cụ thể, chính xác về các kết quả đã đạt được.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Suebwong Kalawong- Chuyên gia về lĩnh vực kinh tế hợp tác, Phó trưởng khoa xã hội và nhân văn của Trường Đại học Phranakhon Rajabhat tại BangKok đánh giá cao kết quả dự án đạt được: Kiến thức, kỹ năng tư vấn hỗ trợ của cán bộ tư vấn Liên minh HTX được tăng lên đáng kể; nhóm HTX mô hình điểm có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, nhận thức tốt hơn về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; thu nhập của thành viên và HTX tăng lên; bước đầu hướng tới sản xuất theo chuỗi giá trị; đặc biệt HTX đã chú trọng tới kế hoạch chiến lược để giảm thiểu rủi ro và xây dựng phương hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế …Tuy nhiên, bên cạnh đó, Dự án vẫn tồn tại những hạn chế như công cụ kế hoạch chiến lược phát triển HTX chưa được triển khai phổ biến; trang website của Trung tâm chưa phát huy được hiệu quả; chưa làm tốt công tác kết nối giữa Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh và các HTX…

Đoàn chuyên gia Thái Lan cũng đã có một số định hướng về công tác tư vấn phát triển HTX trong thời gian tới như: tập trung hỗ trợ một số HTX mô hình điểm giúp HTX trở nên vững mạnh hơn, từ đó nhân rộng mô hình; không nên hỗ trợ dàn trải kém hiệu quả; hệ thống Liên minh HTX cần phải giữ vai trò là cầu nối, hỗ trợ HTX trong việc tiêu thụ sản phẩm; cán bộ tư vấn của Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ tư vấn của Liên minh HTX tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp HTX trong khu vực phát triển tốt hơn.

Trần Hiền

Lượt xem:  97 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay