hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hội Nông dân Thăng Bình với công cuộc xây dựng nông thôn mới (13/11/2017)
Xác định rõ vai trò của hội đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ nông dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, loa phát thanh, Bản tin, trang thông tin điện tử, các hội thi... trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương và công tác hội.

Với vai trò của Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong thời gian qua các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Theo thống kê của Hội Nông dân huyện, 22/22 cơ sở đã đăng ký với Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã các tiêu chí đảm nhận thực hiện vận động xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí Hội Nông dân cơ sở đăng ký chủ yếu là: Tiêu chí số 2 (giao thông), Tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), Tiêu chí số 10 (thu nhập), Tiêu chí số 11 (hộ nghèo), Tiêu chí số 13 (hình thức sản xuất), Tiêu chí số 17 (môi trường), Tiêu chí số 19 (An ninh, trật tự xã hội). Theo lộ trình đăng ký về đích nông thôn mới của các xã thuộc huyện Thăng Bình, năm 2017 có 4 xã gồm Bình Trị, Bình Trung, Bình Phú, Bình Sa. Đến nay, Hội Nông dân 4 xã trên đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu mình đảm nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định xã nông thôn mới.

 
                                                           Hội viên nông dân xã Bình Trị làm tường rào cổng ngõ cho các hộ nông dân nghèo.

Nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, thời gian tới các cấp hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26 – NQ/TW ngày 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chỉ thị số 59 – CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”… gắn với Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, hướng dẫn các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà theo hướng nhanh và bền vững.

Theo thangbinh.gov.vn

Lượt xem:  374 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay