hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (10/11/2017)
Ngày 9/11, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xã hội Quảng Nam (được thành lập tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh) và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam (được thành lập tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh), trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đóng tại thành phố Hội An.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và Đề án xác định vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam được phê duyệt, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ biên chế, số lượng người làm việc đối với Trung tâm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao cho Sở.

 

Linh Chi

Lượt xem:  209 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay