hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Một số nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (15/12/2016)
Qua 05 năm xây dựng huyện nông thôn mới, đến cuối năm 2015 toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã còn lại đạt ở mức tiệm cận và Phú Ninh được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Kết quả đạt được nêu trên là rất đáng phấn khởi, song điều quan trọng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới là phải hướng đến mục tiêu cuối cùng: kinh tế- xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Xuất phát từ mục tiêu ấy, Phú Ninh đã và đang tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách thực chất, bền vững và ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng huyện Phú Ninh ngày càng phát triển toàn diện. Sau đây là một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian đến.

Một là, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trước mắt, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và triển khai sản xuất theo quy hoạch; rà soát những vùng không chủ động nước chuyển sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Mở rộng diện tích lúa giống hàng hóa, lúa lai, lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả cao; quy hoạch một số vùng chuyên sản xuất rau sạch, hoa, cây cảnh.

Triển khai quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển các gia trại, trang trại; giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư. Ưu tiên phát triển chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Triển khai phương án sắp xếp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các khu giết mổ tập trung; kiện toàn mạng lưới thú y cơ sở.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; duy trì và nhân rộng các vườn có hiệu quả kinh tế cao; gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế; nghiên cứu đưa vào trồng một số loại cây phù hợp dưới tán lá rừng.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng việc liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đưa vào sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng công tác khuyến nông, thú y..., nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của người nông dân. Rà soát, đánh giá hoạt động của các HTX, tổ hợp tác để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Giải thể 02 hợp tác xã hoạt động không hiệu quả ở Tam Dân, Tam Đàn. Có giải pháp thu hút doanh nghiệp về nông thôn, gắn hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp với khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết tiêu thụ nông sản, phục vụ sản xuất.

ntm2 copy

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng mẫu tại Tam An - Phú Ninh

Rà soát, đánh giá lại việc tiếp cận các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của Trung ương, tỉnh, huyện; trên cơ sở đó, huyện có cơ chế hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, ưu tiên hỗ trợ để xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, các mô hình điểm, trình diễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2020 thu hút lấp đầy diện tích theo quy hoạch. Phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai quy hoạch Khu CN Phú Xuân (gđ1); triển khai quy hoạch mở rộng điểm CN Đồi 30 (Phú Thịnh) để hình thành vệt phát triển CN-TTCN dọc tuyến đường ngang đoạn Tam Dân-Phú Thịnh. Triển khai đầu tư xây dựng một số điểm công nghiệp mới theo quy hoạch. Có kế hoạch khôi phục, phát triển các làng nghề mộc Văn Hà, đan đát Tam Vinh và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác có thế mạnh.

Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trong các cụm, điểm CN, TTCN để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt chính sách với người lao động và đảm bảo thực hiện tốt các cam kết đầu tư. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để hình thành một số điểm CN-TTCN ở một số xã, thị trấn nhằm sắp xếp lại sản xuất và tạo mặt bằng thu hút đầu tư mới. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về điện, đường, cấp nước, thoát nước,... tạo mặt bằng sạch ở các khu, cụm, điểm đã quy hoạch. Ban hành quy định về quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh doanh các ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển huyện, không ảnh hưởng môi trường sinh thái, gắn với giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành đào tạo nghề cho lao động địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu lao động tại các doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong xúc tiến đầu tư và sau xúc tiến đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát các cam kết đầu tư, đảm bảo môi trường và quyền lợi của người lao động. Định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; động viên, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện.

Năm 2016, hoàn thành quy hoạch khu TM-DV dọc Quốc lộ 1A (Kỳ Lý - Tam Đàn, An Thiện - Tam An). Triển khai đầu tư xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn và khu dân cư phố chợ Phú Thịnh (gđ1). Có kế hoạch đầu tư mở rộng các cụm TM-DV Cây Sanh (Tam Dân), Cẩm Khê (Tam Phước). Triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng khu TM-DV-DC Chợ Lò (Tam Thái); từng bước đầu tư xây dựng chợ Cẩm Khê (Tam Phước), Cây Sanh (Tam Dân) thành chợ đầu mối của huyện và các khu vực lân cận. Chú trọng, đa dạng hóa các hình thức đầu tư theo hướng chọn nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư theo hình thức BOT, BT; đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển TM-DV tại các khu trung tâm xã, thị trấn, khu đông dân cư, dọc các tuyến giao thông chính trên địa bàn.

Ban hành Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển TM-DV các vùng trọng điểm của huyện đến năm 2025 và định hướng những năm tiếp theo. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ tại Hồ Phú Ninh tạo ra sản phẩm du lịch mới và gắn kết với các tour du lịch trong, ngoài tỉnh.

Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tập trung ưu tiên nguồn lực, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm của huyện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2021 và đầu tư xây dựng hạ tầng huyện nông thôn mới; trong đó, cần chú ý một số việc như sau:

- Về hạ tầng giao thông nông thôn: Xây dựng kế hoạch đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn ở các xã, thị trấn; nâng cấp, mở rộng các tuyến đã bê tông hóa những năm trước đây; đầu tư khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông của xã với giao thông của huyện và tỉnh. Tiếp tục triển khai đề án giao thông nội đồng đối với các xã còn lại; có kế hoạch bê tông hóa giao thông nội đồng đối với các xã có điều kiện. Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ở các xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ tưới tiêu hợp lý cho nhân dân và phục vụ tốt thủy lợi hóa đất màu.

ntm3 copy

Làm đường bê tông GTNT

- Về hạ tầng các khu dân cư nông thôn: Triển khai xây dựng các khu dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt và quản lý thực hiện theo quy hoạch; gắn công tác tái định cư các dự án phát triển huyện với xây dựng các khu dân cư; quy hoạch chỉnh trang lại các khu dân cư hiện trạng nhằm giải quyết tốt nhu cầu đất ở cho nhân dân, nhất là hạn chế việc xây dựng nhà trái phép. Có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp nhà ở cho người nghèo, đối tượng chính sách.

- Về hạ tầng điện: Đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng điện sinh hoạt cho nhân dân, nâng chất lượng phục vụ ở những vùng lõm điện và điện phục vụ sản xuất ở các cụm, điểm công nghiệp; quản lý, sắp xếp lại hệ thống điện sau công-tơ với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Có kế hoạch đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường huyện, tỉnh và phát động nhân rộng mô hình ánh sáng đường quê.

- Về hạ tầng nước sạch: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước tại thị trấn Phú Thịnh, mở rộng mạng lưới cung cấp nước từ nhà máy nước Tam Kỳ để phục vụ cho các xã, thị trấn thuộc huyện; ưu tiên đầu tư giếng khoan, hệ thống nước tự chảy cho nhân dân các vùng thiếu nước ở xã Tam Lộc, Tam Lãnh, Tam Đại. Phấn đấu đến năm 2020, 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% dân cư các trung tâm xã Tam Phước, Tam Đàn, Tam Thái, Tam Dân, Tam An, Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh sử dụng nước máy.

Ba là, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học. Làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn và sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp dạy nghề huyện, Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn. Tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn sau 05 năm, đạt chuẩn mức 2; phối hợp với các ngành của tỉnh phấn đấu xây dựng trường THPT đạt chuẩn và xúc tiến xây dựng trường THPT tại thị trấn huyện lỵ.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em. Nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ huyện, xã; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh khám chữa bệnh bằng y học hiện đại và kết hợp y học cổ truyền. Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2020 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn; nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn về y tế.

Tổ chức tốt phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn. Có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến thôn, khối phố. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, tộc họ, thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; hình thành và phát triển các câu lạc bộ, mô hình VHVN, TDTT. Tranh thủ nguồn đầu tư xây dựng Trung tâm VH-TT huyện đạt chuẩn. Bổ sung các quy ước về xây dựng thôn, tộc họ văn hóa gắn với NTM, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội...

ntm4 copy

Cổng chào xã nông thôn mới Tam Phước

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn và toàn xã hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Có giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hộ cận nghèo, không để tái nghèo. Phấn đấu đến năm 2020, huyện cơ bản không còn hộ nghèo, trừ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo; giảm tỉ lệ hộ cận nghèo còn dưới 3%.

Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh-sạch-đẹp. Vận động nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Chỉ đạo UBND các xã sớm hoàn thành xây dựng các nghĩa trang nhân dân và ban hành quy chế quản lý cụ thể. Tranh thủ các nguồn lực để đầu tư các công trình nước sạch đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án thu gom chất thải rắn trên địa bàn huyện. Ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm về môi trường. Nâng cao công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 21 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Tập trung củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở những nơi còn thiếu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã và huyện. Từ năm 2016 trở đi, các xã tuyển mới cán bộ phải có trình độ đại học chính quy trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức xã đạt trình độ trung cấp chính trị, đại học chuyên môn trở lên. Hàng năm, các TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

ntm5 copy

 

Xây dựng lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; trước mắt, năm 2016 củng cố lại Ban Công an một số xã đảm bảo yêu cầu hoạt động; 100% số thôn có Tổ tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Nắm chắc diễn biến tình hình ở từng địa bàn để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Xây dựng thôn, tổ đoàn kết, hộ gia đình gắn với các tiêu chí NTM; xây dựng các mô hình tổ đoàn kết xây dựng NTM có hiệu quả để nhân rộng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phải gắn với hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị để nhân ra diện rộng. Coi công tác vận động, tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

 image002 copy copy copy

Tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị đài truyền thanh 

Triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, đề án của UBND huyện về định hướng phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2015-2020; nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và đổi mới nội dung, chất lượng Bản tin nội bộ Huyện ủy để phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải kịp thời thông tin, các chủ trương, nhiệm vụ của huyện đến với cơ sở và người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy ước chung để thống nhất thực hiện nhằm từng bước sửa đổi dần thói quen, tập quán lạc hậu trong sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng.

Sáu là, tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, tỉnh, vốn từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, có tính bức thiết trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết trong sản xuất, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trong triển khai thực hiện.

ntm7

Cty may mặc Mỹ Hưng - Phú Thịnh huyện Phú Ninh

Mỗi xã có kế hoạch cụ thể hằng năm để phát huy nguồn lực tại chỗ của địa phương, cũng như huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư từ các phong trào: chỉnh trang, cải tạo tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất... để triển khai thực hiện.

Tập trung rà soát thanh, quyết toán các công trình XDCB đã triển khai và có kế hoạch, lộ trình trả nợ, không để kéo dài. Việc sử dụng các nguồn vốn phân bổ tập trung cho việc giải quyết nợ XDCB, đồng thời có kế hoạch tạo nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư XDCB.

Bảy là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các phòng ban, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong tham gia xây dựng NTM. Xây dựng từng tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã ngang tầm với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM.

Xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận-đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thôn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện từng nội dung công việc trong xây dựng NTM; thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của người đứng điểm và người được phân công phụ trách với kết quả thực hiện ở từng địa phương, từng lĩnh vực.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo NTM cấp huyện và xã, Văn phòng điều phối NTM huyện, Ban Quản lý xây dựng NTM xã và Ban phát triển ở các thôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí công chức chuyên trách NTM cấp xã.

ntm

Lãnh đạo huyện Phú Ninh đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn ntm của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện đưa các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thôn NTM vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

 

Theo Phuninh.gov.vn

Lượt xem:  17,814 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/