hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Gần 40 tỷ đồng khuyến khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu (25/08/2016)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2950/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26.4.2016 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, sẽ hỗ trợ cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình (có từ 3 hộ trở lên) sinh sống tại các địa phương trong phạm vi hỗ trợ, có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng cây dược liệu, đảm bảo các quy định về điều kiện được hỗ trợ. Đối tượng được hỗ trợ để bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất, cung cấp nguồn giống gốc gồm  các ban quản lý rừng quản lý lâm phận thuộc địa bàn các huyện Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam. Về cơ chế, ngân sách tỉnh đầu tư kinh phí cho việc điều tra hiện trạng, xác định vùng phân bố tự nhiên; lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, vườn ươm và trồng bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất, cung cấp nguồn giống gốc cây dược liệu; hỗ trợ phát triển (trồng mới) dưới tán rừng và trên đất trống, nương rẫy. Tổng vốn đầu tư để thực hiện cơ chế hỗ trợ nêu trên hơn 39,6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo Báo Quảng Nam

Lượt xem:  1,732 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com