hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đào tạo nâng cao năng lực cho 15.000 cán bộ xây dựng NTM (28/04/2016)
Nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, có 100% cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng NTM, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung có liên quan thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Dự kiến, sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho 86 cán bộ các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể có liên quan, cán bộ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 720 cán bộ xây dựng NTM thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố; 14.194 cán bộ xây dựng NTM ở cấp cơ sở xã, thôn.

Theo Kế hoạch được ban hành, UBND tỉnh sẽ tiến hành mở lớp đào tạo tập trung, kết hợp với tham quan học tập các mô hình có hiệu quả. Tùy theo đối tượng đào tạo, bồi dưỡng (cấp huyện, cấp cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ở xã đã đạt chuẩn NTM, xã chưa đạt chuẩn NTM) để xây dựng thời gian và nội dung đào tạo phù hợp.

Dự kiến giai đoạn 2016-2020, tổ chức 220 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, bình quần 44 lớp/năm. Trong đó, nhóm cán bộ ở cấp tỉnh, huyện và 10 chức danh cấp xã: 40 lớp; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2016-2017; nhóm cán bộ ở cấp cơ sở: 180 lớp. Dự toán tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng gần 13 tỷ đồng.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,938 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com