hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Lập quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025 (15/09/2015)
Ngày 14/9, UBND tỉnh đã thống nhất phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Nội dung quy hoạch bao gồm: Quy hoạch chung hệ thống sản xuất chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung (ngoài khu dân cư) theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bán công nghiệp và trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, bao gồm: vị trí, quy mô đất đai, khả năng thủy lợi, nhu cầu đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào.  Kinh phí lập quy hoạch là: 474.645.000 đồng, từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2015-2016. 

Mục tiêu của quy hoạch là quy hoạch hệ thống sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyển dần từ quy mô nhỏ, phân tán trong khu dân cư sang chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư (gia trại, trang trại bán công nghiệp và công nghiệp). Khai thác tiềm năng, thế mạnh để nâng cao năng suất - chất lượng và hiệu quả theo hướng hàng hóa, bền vững. Chủ động kiểm soát và khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xác định các vùng chăn nuôi tập trung (ngoài khu dân cư) theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại cho cá nhân và hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh các loại gia súc, gia cầm có lợi thế. Đề xuất giá đền bù chuyển nhượng và thuê đất để kêu gọi đầu tư các vùng sản xuất tập trung theo hướng công nghiệp cho các giai đoạn. Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch, nhất là về đất đai, đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào doanh nghiệp, trang trại.

 

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  2,473 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com