hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đề nghị đầu tư 6 cầu treo dân sinh (09/09/2015)
Ngày 8/9, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xem xét đầu tư xây dựng 6 cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh thuộc giai đoạn 2 của Đề án đầu tư xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam.

6 cầu treo dân sinh bao gồm: cầu Thôn 2, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức; cầu Phái Nam, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; và 4 cầu trên địa bàn huyện Nam Trà My: cầu Thôn 3 – xã Trà Don, Nóc Ông Yến – xã Trà Dơn, Thôn 3 và Trà Tập – xã Trà Tập. Riêng cầu Đăk Mét tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn chuyển sang xây dựng cầu cứng (cầu BTCT) và đã được đưa vào danh mục cầu của dự án Quản lý tài sản đường bộ địa phương (dự án LRAMP) tại Công văn số 3613/UBND-KTN ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các địa phương có danh sách cầu nêu trên tự đảm bảo kinh phí và thực hiện công tác GPMB, rà phá bom mìn, vật nổ và làm đường dẫn ngoài phạm vi của dự án (nếu có).

Linh Chi

Lượt xem:  1,971 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com