hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội (03/07/2024)
Sáng ngày 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương đoàn Ngô Văn Cương; ông Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết: cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực an sinh xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, tỉnh luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn và xem tín dụng chính sách là công cụ tài chính hữu hiệu để cùng với các chính sách khác thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nhận thức,  trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được nâng lên và đạt nhiều kết quả quan trọng. HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tập trung huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận ủy thác và luôn đồng hành với các đối tượng tham gia vay vốn, giúp các hộ vay tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tín dụng chính sách xã hội công khai, dân chủ, đúng chủ trương, đúng đối tượng...

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Xem tín dụng chính sách là công cụ tài chính hữu hiệu để cùng với các chính sách khác thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương ủy thác thực hiện. Tổng doanh số cho vay từ năm 2015 đến nay đạt 15.362 tỷ đồng, với gần 410 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 10.903 tỷ đồng, bằng 71% doanh số cho vay. 

Đến 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 7.653 tỷ đồng, tăng 4.439 tỷ đồng so năm 2014, với gần 142 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt gần 54 triệu đồng, tăng gần 38 triệu đồng so năm 2014; người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Trong đó dư nợ tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và hỗ trợ tạo việc làm đạt 5.670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,1%/tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng chính sách phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 1.983 tỷ đồng, chiếm 25,9%/tổng dư nợ, cụ thể dư nợ từng chương trình.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp gần 410 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; đầu tư đến 241/241 xã, phường, thị trấn, 100% thôn, tổ dân phố, giúp gần 135 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 68 nghìn lao động (800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); tạo điều kiện cho hơn 30 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 107 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 48 nghìn hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống; hỗ trợ xây dựng gần 2 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, hơn 4,7 nghìn hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn. Với 123 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước. Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua NHCSXH đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là những vùng nông thôn; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

 

THANH KÔNG

Lượt xem:  32 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com