hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 (03/07/2024)
Chiều ngày 02/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác đi kiểm tra, giám sát tình hình triển khai ở các địa phương

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, đến nay đa số các địa phương đang tập trung triển khai công tác rà soát danh sách đối tượng hỗ trợ theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ, của UBND tỉnh, đảm bảo về thời hạn, số liệu theo hướng dẫn cũng như đề nghị trực tiếp từ đoàn kiểm tra.

Theo số liệu tổng hợp kết quả rà soát, chỉnh sửa, phê duyệt của các địa phương về Nghị quyết 13, tổng nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm theo Nghị quyết 13 là 10.456 nha; trong đó có 7.417 xây mới, 3.039 sửa chữa. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là hơn 234 tỷ đồng, giảm 5.279 nhà so với đề án trình Nghị quyết 13 trước đây.

Đối với Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh, hiện nhu cầu vốn TW theo đề án sau rà soát là gần 263 tỷ đồng; TW phân bổ gần 179 tỷ đồng, thiếu 84 tỷ đồng. Nguồn đối ứng của tỉnh và huyện: 39,4 tỷ đồng, đã được HĐND tỉnh phân bổ tại NQ 22/2022 ngày 20/7/2022.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, trong quá trình triển khai gặp một số vướng mắc, khó khăn như: công tác phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn thiếu sự tập trung, chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, rà soát,… về đối tượng và tiêu chí, chậm báo cáo, chậm xét duyệt theo các chỉ đạo, yêu cầu chấn chỉnh. Bên cạnh đó, xác định nhu cầu vốn cho các chương trình, đề án là dựa trên hai thành phần: của ngân sách (trung ương, tỉnh và địa phương) và từ nguồn vận động. Dù số liệu chung giảm mạnh, mặc khác tỉnh đã nỗ lực cân đối, bố trí nhưng tỷ lệ đáp ứng nhu cầu còn thấp, khả năng điều tiết, cân đối chưa được làm rõ.

Ngoài ra, một số hộ đã được hỗ trợ từ các chương trình, đề án khác từ các khoảng thời gian đã hơn 20 năm, 15 năm, 10 năm; đến nay nhà ở đã xuống cấp nhưng theo quy định tại NQ 13/2023 thì không thuộc đối tượng hỗ trợ. Hộ trong danh sách được duyệt, đã cấp vốn hỗ trợ; nhưng trong quá trình thực hiện xây dựng nhà ở thì qua đời, gây khó khăn khi thực hiện thanh quyết toán. Hộ thuộc đối tượng chính sách, người có công đã đăng ký và có trong danh sách báo cáo nhằm xây dựng đề án, trình ban hành NQ 13/2023 nhưng do không an toàn nên phải tiến hành xây dựng, sửa chữa trước ngày NQ 13/2023 có hiệu lực…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ với những khó khăn của Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan khi triển khai Nghị quyết 13, Quyết định 1245 với khối lượng công việc nhiều, yêu cầu độ chính xác cao. Ông Trần Anh Tuấn đề nghị các Sở, ngành chức năng tập trung cao độ, rà soát, phân nhóm các đối tượng còn vướng mắc để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Trong năm 2025 phải đảm bảo hoàn thành khối lượng đã được phê duyệt; trong đó cần có kế hoạch cụ thể việc hoàn thành theo từng giai đoạn. Việc phân bổ vốn cần linh hoạt, hợp lý, ưu tiên các địa phương có nguồn huy động nguồn lực lớn. Đồng thời, giao Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác đi kiểm tra tình hình triển khai ở các địa phương…

THÚY HẰNG

Lượt xem:  30 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại