hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (28/08/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 10 thành viên; do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban. Ông Trần Thanh Hà- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện; các Sở, Ban, ngành, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 theo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian quy định; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Phối hợp với Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh để cập nhật thông tin, số liệu về kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất chuyên ngành đúng quy định; đảm bảo thống nhất trong cập nhật thông tin, dữ liệu, tổng hợp vào nội dung kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; chỉ đạo các Phòng, Ban, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và cấp xã theo quy định, đúng thời hạn; kịp thời báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh để xem xét giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, gửi danh sách cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kịp thời các nội dung liên quan; đảm bảo hiệu quả công việc.

Các Sở, Ban, ngành, tổ chức sử dụng đất liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, thông tin, số liệu và thực hiện các nội dung liên quan theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông suốt, hiệu quả, đúng quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu UBND tỉnh và Phó trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu Sở Tài nguyên và Môi trường trong ký các văn bản giao dịch công việc của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban và thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  278 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/