hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Chuyển đổi số - Động lực phát triển KTHT, HTX xã trong kỷ nguyên mới (23/09/2022)
Sáng ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số - Động lực phát triển KTHT, HTX xã trong kỷ nguyên mới, gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022”.

Điểm cầu Quảng Nam.

Diễn đàn có sự tham gia của các Bộ, ngành, kết nối trực tuyến đến các địa phương. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua đã có nhiều chuyển biển về chuyển đổi số, mở rộng quy mô, liên kết, tính hiệu quả của kinh tế hợp tác, HTX. Tuy nhiên, chuyển đổi số  trong khu vực kinh tế tập thể chưa phát triển như mục tiêu mong muốn, việc đổi mới còn nhiều khó khăn, năng lực, nội lực của HTX còn yếu, mô hình còn lỏng lẻo, chưa phù hợp, trình độ phát triển còn hạn chế, một số nội dung hoạt động chưa theo kịp tình hình, thiếu chất lượng hoạt động cụ thể.           

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Diễn đàn là cơ hội để cùng nhau đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, tạo động lực cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh, bền vững gắn với cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022. Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm trong nước, quốc tế, các giải pháp cụ thể gắn với từng Bộ, ngành, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Diễn đàn thu hút nhiều ý kiến tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, HTX và các chuyên gia trong và ngoài nước về những thách thức và giải pháp thúc đẩy cơ hội chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Theo thống kê, hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX thương mại - dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 HTX môi trường, 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân và 694 HTX khác). Hầu hết các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới từ sau Luật Hợp tác xã năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều hợp tác xã đã chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất như: Nhà xưởng và máy móc từng bước hiện đại, ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý, điều hành, một số chuyển đổi số mạnh mẽ...

Tại Quảng Nam, đến cuối tháng 8.2022, trên địa bàn tỉnh có 552 HTX  và 1 liên hiệp HTX. Doanh thu bình quân của một HTX gần 2,9 tỷ đồng/năm, lãi bình quân của một HTX khoảng 550 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 58 triệu đồng/năm.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  305 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com