hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Gần 10 tỷ đồng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (11/07/2018)
Ngày 10/7, UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (đợt 2) cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt hỗ trợ UBND huyện Nam Trà My 500 triệu đồng để xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ tại Điều 1 và nội dung hỗ trợ theo Phương án thí điểm phát triển sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2018 của tỉnh để triển khai thực hiện và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. UBND huyện Nam Trà My phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm mới đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu. Riêng mô hình điểm tại huyện Nam Trà My cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung thiết thực, hiệu quả, nhân rộng.

 

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  64 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay