hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP
Ngày ban hành 06/09/2022
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Ngày có hiệu lực 06/09/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/3360_%20phu%20luc.xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com