hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/01/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí "Thôn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 08/01/2021
Tài liệu đính kèm CV_02_VPDP-KHNV
Văn bản liên quan

Dự thảo QĐ kèm theo (file Word)

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com