hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 07/09/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tổ chức thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã theo Kế hoạch số 05 của BCĐ tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 07/09/2020
Tài liệu đính kèm CV_98_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com