hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 19/05/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT, UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 19/05/2020
Tài liệu đính kèm CV_12_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com