hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1261/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/05/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_1261_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com