hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 25/11/2019
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT, UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 25/11/2019
Tài liệu đính kèm CV_18_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com