hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 30/09/2019
Người ký Ông Lê Ngọc Trung - GĐ Sở NN&PTNT, UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 30/09/2019
Tài liệu đính kèm CV_14_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com