hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2019
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 26/03/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_935_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com