hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1201/UBND-KTTH
Ngày ban hành 08/03/2019
Người ký Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chánh VP UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 1201/UBND-KTTH ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh V/v đính chính lại số liệu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/03/2019
Tài liệu đính kèm CV_1201_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com