hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 54/QĐ-BNN-KTHT
Ngày ban hành 04/01/2019
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Quyết định số 54/QĐ-BNN-KTHT ngày 04/01/2019 của Bộ NN&PTNT Ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá hiệu quả đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 04/01/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_54_QĐ-BNN-KTHT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com