hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3841/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2018
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đã cấp cho các địa phương tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 23/3/2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 21/12/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_3841_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com