hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3816/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2018
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và Quy định "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/12/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_3816_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com