hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 2480-CV/BTCTU
Ngày ban hành 14/12/2018
Người ký Ông Trần Vũ Công - PTB TT Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Trích yếu Công văn số 2480-CV/BTCTU ngày 14/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cho ý kiến về mức phân loại tổ chức cơ sở đảng đối với đảng bộ xã để đảm bảo đạt chuẩn xã NTM
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 14/12/2018
Tài liệu đính kèm CV_2480-CV/BTCTU
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com