hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM
Ngày ban hành 28/11/2018
Người ký Ông Lê Muộn - Chánh VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương giúp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 28/11/2018
Tài liệu đính kèm TB_09_TB-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com