hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 15/11/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v xử lý nợ đọng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 15/11/2018
Tài liệu đính kèm CV_23_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com