hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2018
Người ký Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận nghiên cứu địa điểm khai thác đất ở phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 22/11/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_3506_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com