hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 16/11/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/11/2018
Tài liệu đính kèm CV_24_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com