hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 06/11/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT - UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 06/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 06/11/2018
Tài liệu đính kèm CV_20_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com