hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3244/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2018
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_3244_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com