hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 6048/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 10/10/2018
Người ký Ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
Trích yếu Công văn số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Ngày có hiệu lực 10/10/2018
Tài liệu đính kèm CV_6048_BYT-KH-TC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com