hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 24/10/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 24/10/2018 của BCĐ tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/10/2018
Tài liệu đính kèm CV_18_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com