hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 9787/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 09/10/2018
Người ký Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu Công văn số 9787/VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của VPCP V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 09/10/2018
Tài liệu đính kèm CV_9787_VPCP-KSTT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com