hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3181/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 23/10/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_3181_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com