hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 84/QĐ-SXD
Ngày ban hành 24/09/2018
Người ký Ông Trần Bá Tú - PGĐ Sở Xây dựng
Trích yếu Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng
Ngày có hiệu lực 24/09/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_84_QĐ-SXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com