hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 82/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 20/09/2018
Người ký Ông Đinh Văn Thu - Trưởng BCĐ tỉnh
Trích yếu Quyết định số 82/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/09/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_82_QĐ-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com