hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 5376/UBND-KTN
Ngày ban hành 24/09/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 khi sáp nhập thôn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/09/2018
Tài liệu đính kèm CV_5376_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com