hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 12/09/2018
Người ký Ông Lê Muộn - UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh
Trích yếu Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/09/2018
Tài liệu đính kèm CV_17_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com