hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 12/09/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/09/2018
Tài liệu đính kèm CV_16_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com