hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW
Ngày ban hành 22/08/2018
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo TW Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG
Ngày có hiệu lực 22/08/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_01_QĐ-BCĐTW
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com