hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT
Ngày ban hành 10/08/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/8/2018 của Sở NN&PTNT V/v giới thiệu một số văn bản quy định nội dung, mức hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 10/08/2018
Tài liệu đính kèm CV_1248_SNNPTNT-PTNT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com