hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1991/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2018
Người ký Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Ban hành Hướng dẫn tạm thời Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 28/06/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_1991_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com