hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 03/KH-BCĐ
Ngày ban hành 02/07/2018
Người ký Ông Huỳnh Tấn Đức - GĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 02/7/2018 của BCĐ tỉnh Tập huấn hướng dẫn việc lập dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 02/07/2018
Tài liệu đính kèm KH_03_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com