hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 25/06/2018
Người ký Ông Lê Muộn - CVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV ngày 25/6/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Tài liệu đính kèm CV_46_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com