hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3201/UBND-KTN
Ngày ban hành 15/06/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 3201/UBND-KTN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 15/06/2018
Tài liệu đính kèm CV_3201_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com