hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 07/05/2018
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày có hiệu lực 07/05/2018
Tài liệu đính kèm Thư Bộ trưởng
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com