hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 490/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/05/2018
Người ký Ông Vương Đình Huệ - Phó TTg Chính phủ
Trích yếu Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của TTCP Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 07/05/2018
Tài liệu đính kèm QĐ_490_QĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com